D – Disability, vyšetření úrovně vědomí


  Zkontroluj, zda není přítomno poranění hlavy.  
  Zjisti stav vědomí (AVPU)

  Vyšetři oční zornice a jejich reakci na osvit.

Pro potřeby armády bylo z anglicky mluvících zemí převzato hodnocení AVPU


•  AAlert – postižený při vědomí.
•  V Voice responsive – postižený reaguje na oslovení (somnolence).
•  P Pain responsive – postižený nereaguje na oslovení, ale reaguje na bolestivý  
           podnět (sopor).

•  U Unresponsive – postižený nereaguje (kóma).

 

Stavy ohrožující zdraví a život

V polních podmínkách může dojít k ohrožení zdraví a života vojáků z mnoha různých
příčin.  Hlavní  náplní  našich  kurzů  i  této  publikace  je  řešení  především  stavů  vzniklých
úrazovými ději, které jsou ve válečných konfliktech velmi časté. Poškození životních funkcí
neúrazovým  mechanizmem  je  u  mladých  a  zdravých  vojáků  méně  pravděpodobné  a  méně
časté  než  v  běžné  POPULACI,  měl  bys  ale  být  schopen  zareagovat  a  správně  pomoci  i  
v takovéto situaci.
Nejdůležitější prioritou je záchrana života zraněného, záchrana končetin a
záchrana zraku.

Diskusní téma: D – Disability, vyšetření úrovně vědomí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek