Mechanismy a epidemiologie poranění

Mechanism and epidemiology of trauma
Cílem  kapitoly  je  podat  informace  o  možných  mechanismech  poranění
v polních  podmínkách  a  zdůraznit  důvody  časové  posloupnosti  při  ošetřování
zraněných.