Popáleniny

Popáleniny vzniklé po výbuchu se tradičně popisují jako povrchové, postihující
pouze nekrytou kůži (typicky obličej a ruce). Popáleniny v celé šíři tkání se vyskytují
u zraněných v blízkosti exploze. Podrobně jsou popsány v kapitole 13.