Psychologický efekt

Výcvik  příslušníků  armády  zahrnuje  také  činnost  při  možném  (očekávaném)
poranění v boji. Voják je na tuto situaci připravován, cvičen a také vybaven prostředky
pro  první  pomoc.  Při  svém  možném  poranění  ale  také  očekává  vysoce  kvalitní
resuscitační  a  definitivní  péči.  Víra  každého  vojáka  v to,  že  bude  v případě  svého
poranění  adekvátně  ošetřen  podle  zásad  neodkladné  péče  v polních  podmínkách,
přispívá k morální stránce bojeschopnosti.