Dopravní nehody

Dopravní nehody (DN) jsou  častou příčinou  úrazů. Zejména cestující  v zadní
části  vozidel  jsou  zranitelní  kvůli  nedostatečnému  zajištění  bezpečnostními  pásy
(příp. pásy nejsou zapnuty z taktických důvodů) a nedostatečné ochraně při převrácení vozidla. 

Typy  možných  poranění  lze  předvídat  „přečtením  vraku“.

Nejdůležitějším faktorem pro „předpověď“ poranění je míra zpomalení. Závažnější zranění očekávej
tam, kde došlo k rychlému zpomalení na krátké vzdálenosti.
rostuduj  následující  obrázky  a  vyzkoušej  si  „čtení  vraku“.  Jde  o  civilní  vozidla,  ale
stejné zásady platí i pro vozidla vojenská. Jaká zranění bys očekával podle deformace
těchto vozidel?

·  Hlava a obličej: pokud nejsou zapnuty bezpečnostní pásy může narazit do čelního
skla a  může tak  dojít  ke zlomeninám obličejového skeletu a  vnitřním poraněním
hlavy. Hlava také může narazit do zpětného zrcátka.

·  Krční  páteř:  krk  podléhá  flexi  a  extenzi  s následným  poraněním  ligament  a
zlomeninami.

Deformace volantu, vysoká pravděpodobnost  
těžkého poranění hrudníku a břicha

 

·  Hrudník: nepřipnutí pásu může mít za následek těžká poranění nárazem o volant
(pokud se neaktivuje airbag). Pátrej po deformitách  volantu a  v takovém případě
předpokládej  fraktury  žeber,  plicní  poranění  a  kontuzi  srdce.  Při  zapnutém  pásu
dochází často k poraněním klíční a hrudní kosti.

·  Břicho:  stlačení  břicha  o  volant  může  mít  za  následek  rupturu  bránice  (obvykle
vlevo); modřiny od pásu napříč břichem zvyšují pravděpodobnost poranění dutých
orgánů (např. perforaci tenkého střeva).

·  Pánev: stlačení femuru palubní deskou  může způsobit vykloubení  kyčle dorzálně
(pátrej  po  kyčli  s deformitou  a  fixovanou  flexí  a  po  abdukovaném,  vnitřně
rotovaném stehnu), pozor, zjistíš-li poranění čéšky.

·  Dolní končetiny: vtlačení části motoru do kabiny vozidla může způsobit poranění
holenní a/nebo lýtkové  kosti. Nohy  mohou být zaklíněny deformovanými pedály
(uvolnění se může povést přeříznutím tkaniček a vyzutím bot).

Předpokládej stejnostranné poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve a  končetin.
Dochází  zde  také  k laterální  flexi  a  extenzi  krční  páteře.  Konkrétní  poranění  břicha
závisí na tom, seděl-li raněný na levé nebo pravé straně vozu.

 

Boční náraz s typickým klínovitým defektem

Předpokládej stejnostranné poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve a  končetin.
Dochází  zde  také  k laterální  flexi  a  extenzi  krční  páteře.  Konkrétní  poranění  břicha
závisí na tom, seděl-li raněný na levé nebo pravé straně vozu.

 

Převrácení vozidla

Převrácení vozidla může způsobit poranění spojená s bočním nárazem (když se
vozidlo  převrátí  na  stranu)  a  vertikální  kompresí  hlavy  a  páteře  (když  se  vozidlo
převrátí na střechu).
 
Podrobný  rozbor  zraněných  při  dopravních  nehodách  přijatých  na  Roli  3  (Operace
OPTELIC, 15.7.2003 - 11.6.2004):

 

Tabulka    
Celkem raněných 238 100 %
Armáda Británie 166   70 %
Koaliční armáda  16     7 %
Civilisté, Irák  31    13 %
Civilisté  25    10 %

 

Došlo  k 7  úmrtím  (3  britští  vojáci,  4  civilisté);  6  obětí  vyžadovalo  zásah  CCAST
(Critical Care Air Support Team)
; 41 dalších vyžadovalo AEROMED. Šedesát obětí
byli britští vojáci  klasifikovaní jako povrchově zranění (36 % britských vojáků bylo
ošetřeno v nemocnici). Šlo o vojáky z převrácených vozidel (stáli na zadní části Land
Roveru bez jakékoliv zábrany). Vymrštění z vozidla je na Roli 3 kritériem pro aktivaci
traumatologického týmu.