Pády

Pády z výšky nad 5 metrů (15 stop) jsou pravidelně spojeny s těžkými úrazy,
ale  i  pády  z menších  výšek  mohou  způsobit  závažné  poranění.  Tvrdý  dopad  u
parašutistů  typicky  způsobuje  zlomeniny  patních  kostí,  dolních  končetin  a  páteře.
Bolest může odvést pozornost od dalších poranění, systematické vyšetření je v tomto
případě zásadní.