Intraoseální vstup

Intraoseální přístup umožňuje podání léků do cévního řečiště cestou kostní dřeně.
V současnosti je metoda užívána v přednemocniční
péči, ale i v urgentních situacích v nemocniční péči,
kdy je třeba rychlé zajištění přístupu do cévního
řečiště.