Kontrola dýchání

B – Breathing (dýchání):
•  frekvence a hloubka dýchání;
•  hrtan, trachea ve střední čáře;
•  přítomnost patologie krku, která má vliv na dýchání (kompresní hematom,
emfyzém);

•  vyšetření hrudníku:
 – pohled (známky traumatu, symetrický/paradoxní pohyb hrudníku),
 – palpace (bolest, deformity, nestabilita, krepitace),
 – poslech (oboustranně stejně slyšitelné dechové fenomény, přítomnost ve-
dlejších dýchacích fenoménů),
 – poklep (normální/temný/hypersonorní),
 – podání kyslíku obličejovou maskou,
dekomprese tenzního pneumotoraxu!!!

Dýchání

 • Zevní / vnitřní.
 • Hrudní (žeberní) + břišní (brániční).
 • vdech (inspirium) + výdech (exspirium).

Faktory ovlivňující dýchání

 • Věk.
 • Tělesná aktivita.
 • Stres, strach, obavy.
 • Nadmořská výška.
 • Léky.
 • Životní styl.

Hodnocení dýchání - dle dechové frekvence, hloubky dýchání, pravidelnosti, charakter

 1. frekvence,
  • eupnoe - klidové dýchání- 15 - 20/ min.
  • tachypnoe - zrychlené dýchání- nad 25/ min.
  • bradypnoe - zpomalené dýchání- pod 12/ min.
  • apnoe - zástava dechu,
 2. hloubka dýchání,
  • měření spirometrem,
  • statické a dynamické objemy plic:
  • Respirační objem (RV) - objem jednoho vdechu - 500ml.
  • Vitální kapacita plic (VK) - maximální výdech po maximálním nádechu - muži 2500ml, ženy 2000ml.
  • Inspirační rezervní objem (IRV) - objem vzduchu, který je možný úsilovně vdechnout po normálním nádechu.
  • Exspirační rezervní objem (ERV) - objem vzduchu, který je možné usilovně vydechnout po normálním výdechu.
  • Reziduální objem - vzduch, který zůstane v plicích po maximálním výdechu - přibl. 1200 ml.
 3. charakter dýchání.
  • zvukové fenomény (pískání, bublání...),
  • dušnost (dyspnoe),
 4. pravidelnost (rytmus),
  • pravidelný – regularis,
  • nepravidelný – irregularis.