Kontrola krevního oběhu

C – Circulation (oběh):
•  viditelné zevní krvácení;
•  zástava krvácení tlakovým obvazem (pozor na skrytá krvácení);
•  přítomnost a kvalita pulzu na a. radialis/a. carotis (pravidelnost, síla, frek-
vence);
•  kapilární návrat (normální/prodloužený nad 2 s);
•  barva, teplota, vlhkost kůže (cyanóza, bledost, chlad, opocenost atd.);
•  i.v. linka nebo intraoseální vstup.