Endotracheální intubace

Intubace je pojem z lékařství. Týká se zavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle. Nejčastěji se provadí tzv. tracheální intubace. Trubice se zavádí nejčastěji z důvodu respiračních onemocnění nebo před operací z použití celkové anestézie.

Tracheální intubace

 • nazotracheální intubace - jedná se o zavedení endotracheální trubice přes nos, hrtan, hlasivky až do průdušnice.


Opakem intuabce je extubace - jedná se vytažení endotracheální trubice.

Endotracheální intubace:

+ zabránění aspirace, možnost přetlakového dýchání a změny polohy;
− většinou nutné podání svalových relaxancií, vysoký proudový odpor při spontánní ventilaci.

Volba velikosti a druhu tubusu pro intubaci

Volba správné velikosti a druhu tubusu je zásadní pro průběh celé operace.

 • Velikost endotracheálních tubusů dle vnitřního průměru (mm): muži 8–8,5; ženy 7,5 – orientačně můžeme odhadnout podle velikosti (průměru) malíčku pacienta (zejména u dětí).
 • Druhy tubusů (pouze orientační, nejsou uvedeny všechny druhy):
  • klasický Magilův tubus (standardní),
  • flexibilní Woodbridgeuv tubus – použití při poloze pacienta na břiše, výkonech na krku nebo takových, při kterých by rigidní tubus překážel operatérovi,
  • tubusy k jednostranné intubaci (Mallinckrodt, Singellumen tubus) – použití při výkonech na plicích a nutnosti ventilovat pouze jednu plíci.

Postup při orotracheální intubaci

 • Dostatečná preoxigenace pacienta.
 • Podání anestetik (hypnotikum, opiát).
 • Pokud lze pacienta dostatečně prodýchat maskou podáme myorelaxans.
 • Po nástupu relaxace otevřeme ústa pacienta.
 • Zasuneme laryngoskop mezi kořen jazyka a epiglotis a tahem směrem nahoru a dopředu (Pozor:NE PÁČENÍ!) získáme pohled na hlasivky.
 • Pravou rukou za neustálé kontroly hlasových vazů zasuneme tubus do hlasové štěrbiny.
 • Nafouknutí manžety tubusu.
 • Připojíme tubus k anesteziologickému přístroji a ověříme správnou polohu tubusu.
Známky úspěšné intubace:
 • Jisté známky:
  • přímá laryngoskopie a zraková kontrola průchodu tubusu hlasovou štěrbinou,
  • kapnometrie (CO2),
  • bronchoskopie.
 • Nejisté známky:
  • exkurze hrudníku,
  • auskultace,
  • konstantní hodnota pulsoxymetrie.
Komplikace:
 • Mechanické poškození – sliznice, zubů, průdušnice, jícnu, hlasových vazů,
 • Stimulace reflexů – sympatikotonické, vagové,
 • Jednostranná intubace (častěji pravostranná),
 • Obstrukce tubusu,
 • Krvácení,
 • Dekubity,
 • Paréza hlasových vazů.