Tracheostomie

Tracheotomie a tracheostomie jsou chirurgické procedury k otevření přístupu do průdušnice a k zajištění dýchání. Tento zákrok je prováděn záchranáři, lékaři a chirurgy. Tracheotomie pochází z  řeckého  slovního základu tom-, které znamená řezat, vztahuje se k akutnímu proříznutí průdušnice (trachea). Tracheostomie pochází z řeckého slovního základu stom-, který znamená ústa, vztahuje se k permanentnímu proříznutí a stálému otvoru v dýchací trubici.

Tracheotomie se zpravidla provádí na dvou základních místech:

  • Horní tracheotomie – průnik těsně pod prstencovou chrupavkou hrtanu (v cestě řezu je pouze vazivo)
  • Dolní tracheotomie – průnik řezem ve střední čáře těsně nad horním okrajem hrudníku (nad incisura jugularis sterni) – v tomto místě už je trachea hlouběji a v cestě zákroku leží žilní spojky a pleteně

V případě první pomoci lze tracheotomii nahradit vbodnutím jedné či více širokých jehel, a to buď v místě koniotomie, a nebo horní tracheotomie.