Masivní končetinové krvácení (tepenné či smíšené)

  Co  nejdříve  použij  turniket   C.A.T. (princip   C-ABC)!  Při  hromadném  výskytu  zraněných

    ošetři masivní končetinové krvácení turniketem již ve fázi třídění zraněných.

Foto: Turniket na stavění masivního krvácení a tepenné krvácení.


  Pokud rána stále krvácí, použij  hemostatický preparát  (je-li k dispozici).


  Pokud  rána  stále  krvácí,  přilož   tlakový  obvaz ,  vyvíjej  přímý  tlak  na  ránu  a  použij
    tlakové body.


  Pokud je krvácení zastaveno pouhým použitím škrtidla, vyzkoušej (bude-li čas a máš-li
    zkušenosti a vybavení), zda je jeho ponechání nezbytné. Přilož na ránu tlakový obvaz
    a povol škrtidlo. Pokud tlakový obvaz neprosakuje, můžeš škrtidlo nechat povolené,
    ale neodstraňuj ho a stále ránu kontroluj (hrozí obnovení krvácení, např. při manipu-
    laci se zraněným či při jeho transportu).
Pokud tlakový obvaz prosakuje krví, znovu
    škrtidlo utáhni, jeho použití je nezbytné (princip „life before limb“).


  Pokud je turniket naložen dlouhou dobu, nikdy ho sám neuvolňuj! Zplodiny látkové vý-
    měny vyplavené z neprokrvené končetiny mohou způsobit šok. Zraněnému s nalože-
    ným turniketem musí být co nejdříve poskytnuto odborné zdravotnické ošetření.

Diskusní téma: Masivní končetinové krvácení (tepenné či smíšené)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek