Celkové poškození teplem

Celkové poškození teplem vzniká při dlouhotrvajícím vystavení postiženého tak vysokým
teplotám  zevního  prostředí,  při  kterých  již  organizmus  nedokáže  udržovat  stálou  teplotu
prostředí  vnitřního.  Dochází  k  ohrožení  životně  důležitých  fyziologických  pochodů,  bez
správného poskytnutí první pomoci dochází ke smrti postiženého. Rozlišujeme křeče z tepla,
vyčerpání z tepla, úpal a úžeh. Tyto stavy mají odlišnou podstatu, princip jejich léčby je však
stejný. Každý voják by měl být schopen rozpoznat jejich příznaky a poskytnout první pomoc.

 

První pomoc (obecně u všech celkových poškození teplem)
•  Technická první pomoc – zamez dalšímu působení vysoké teploty. Odnes postiženého
    do stínu, do chladné, dobře větratelné místnosti, uvolni tísnící oděv.


  Zdravotnická první pomoc – sniž tělesnou teplotu postiženého. Přikládej studené obkla-
    dy a podávej studené nápoje (pokud to zdravotní stav dovoluje). Zabraň ale druhotné-
    mu podchlazení pacienta, jeho termoregulace je narušena!


  Zvedni postiženému dolní končetiny.


•  Nikdy  nepoužívej  chladnou  koupel  (může  vyvolat  třes  se  zvýšením  metabolismu  a
    spotřeby kyslíku). Pamatuj, že se přehřátí může spontánně opakovat cca do 4 hodin
    po prvotním snížení tělesné teploty.


  Vždy kontroluj základní životní funkce.

Diskusní téma: Celkové poškození teplem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek