Křeče z tepla

Příčiny
•  Usilovná činnost ve velmi horkém podnebí u lidí nepřivyklých na horko.
•  Dlouhodobé pocení (s následnou nerovnováhou tělesných minerálů).


 Příznaky
  Křeče končetin, křečovité bolesti v břiše.
  Horečka.
  Tachykardie, zvýšený krevní tlak.
  Žízeň může být přítomna, ale nemusí!

První pomoc (obecně u všech celkových poškození teplem)
  Technická první pomoc – zamez dalšímu působení vysoké teploty. Odnes postiženého
    do stínu, do chladné, dobře větratelné místnosti, uvolni tísnící oděv.


  Zdravotnická první pomoc – sniž tělesnou teplotu postiženého. Přikládej studené obkla-
    dy a podávej studené nápoje (pokud to zdravotní stav dovoluje). Zabraň ale druhotné-
    mu podchlazení pacienta, jeho termoregulace je narušena!


•  Zvedni postiženému dolní končetiny.


  Nikdy  nepoužívej  chladnou  koupel  (může  vyvolat  třes  se  zvýšením  metabolismu  a
    spotřeby kyslíku). Pamatuj, že se přehřátí může spontánně opakovat cca do 4 hodin
    po prvotním snížení tělesné teploty.


  Vždy kontroluj základní životní funkce.

Diskusní téma: Křeče z tepla

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek