Úpal

 Příčiny
•  Pobyt nebo intenzivní činnost v nadměrném horku.
•  Prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (selže mechanizmus pocení s následným
    přetížením termoregulačního systému těla).
•  Nedostatek tekutin (dehydratace organizmu).
•  Nevhodné oblečení (neprodyšný materiál).


 
Příznaky
  Údaj o usilovné činnosti v horku.
  Zarudlá horká pokožka (nejčastěji zprvu vlhká, ale později po zastavení pocení
    suchá).
  Tělesná teplota přes 40 °C.
•  Bolest hlavy, nevolnost a zvracení.  
  Podivné chování, podrážděnost přecházející do zmatenosti, útočnosti, deliria a kómatu
    (až rozšířené nereagující zornice).
  Třes nebo svalové křeče.
•  Nízký krevní tlak (hypotenze), zrychlení tepové a dechové frekvence, šok.

První pomoc (obecně u všech celkových poškození teplem)
  Technická první pomoc – zamez dalšímu působení vysoké teploty. Odnes postiženého
    do stínu, do chladné, dobře větratelné místnosti, uvolni tísnící oděv.


  Zdravotnická první pomoc – sniž tělesnou teplotu postiženého. Přikládej studené obkla-
    dy a podávej studené nápoje (pokud to zdravotní stav dovoluje). Zabraň ale druhotné-
    mu podchlazení pacienta, jeho termoregulace je narušena!


  Zvedni postiženému dolní končetiny.


  Nikdy  nepoužívej  chladnou  koupel  (může  vyvolat  třes  se  zvýšením  metabolismu  a
    spotřeby kyslíku). Pamatuj, že se přehřátí může spontánně opakovat cca do 4 hodin
    po prvotním snížení tělesné teploty.


  Vždy kontroluj základní životní funkce.

Diskusní téma: Úpal

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek