Zákopová noha

Charakteristika
  Zákopová  noha  (trench  foot)  vzniká  v  důsledku  dlouhodobého  vystavení  dolních
    končetin teplotě 0 − 15 °C, bez vzniku omrzlin, a to za určitých podmínek (dlouhodobě
    nazuté mokré boty či těsné boty a ponožky, nohy bez aktivního pohybu).  
•  Dochází  k  postižení  měkkých  tkání  (hlavně  nervů),  které  se  projevuje  ztrátou  citli-
     vosti  a  brněním,  končetiny  jsou  bledé,  pulz  na  nich  je  nehmatný.  Po  dvou  dnech
     vznikají za doprovázející bolesti otoky a puchýře.  
•  Pokud nedojde k obnovení prokrvení, jsou měkké tkáně vážně poškozeny. Poškození
    nervů může být trvalé.
 
První pomoc
  Postupně zahřívej postiženou část teplým vzduchem. Vhodné je suché teplé krytí
    (při zahřívání postižený cítí palčivou bolest).


  Chraň končetinu před úrazem a sekundární infekcí.


•  Zvedni postiženou končetinu pro zmenšení otoku.


  Nikdy nemasíruj postiženou oblast!


  Nezvlhčuj kůži! Vyhni se působení ohně či ledu na postiženou oblast.
 
Prevence
  Vhodná obuv odpovídající velikosti.
  Alespoň 2 ×  denně vytáhnout nohy z bot, spát bez bot.
  Nohy udržovat v suchu, bránit podchlazení, při ztrátě citlivosti nohy masírovat.

Diskusní téma: Zákopová noha

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek