Poranění hlavy, obličeje, očí

Poranění hlavy

I přes používání ochranných přileb jsou poranění hlavy v boji častá.Jde o vážná poranění
s vysokou úmrtností.

Přestože vyžadují specializovanou neurochirurgickou léčbu, nezastupi-
telnou roli hraje správné poskytnutí první pomoci. Mozek poraněný prvotním úrazem je dále
druhotně poškozován vznikem otoku, který uvnitř lebky (pevná kostěná schránka) způsobuje
zhoršení  prokrvení  mozku  a  zhoršení  zásobení  mozkových  buněk  kyslíkem.  Tyto  druhotné
změny můžeš ovlivnit poskytnutím první pomoci podle principu
C-ABC! Zabraň velké krevní
ztrátě,  udržuj  průchodnost  dýchacích  cest  a  oběh  okysličené  krve  mozkem,  zamez  dalšímu
nárůstu nitrolebního tlaku úpravou polohy zraněného. Důležité je poranění hlavy včas rozpo-
znat a zajistit co nejrychlejší transport k poskytnutí odborné zdravotnické pomoci.

 

Příznaky
 • Mechanizmus úrazu (pád z výšky, autonehoda, průstřel hlavy), u uzavřených poranění
    způsobených tupým mechanizmem nemusí být na povrchu hlavy patrný jiný nápadný
    příznak (např. u nitrolebního krvácení).
  Krvácející rány skalpu (krvácení bývá velmi intenzivní).
  Vpáčené zlomeniny lebky, otevřené zlomeniny s vyhřezlou mozkovou tkání.
  Vytékání krve či mozkomíšního oku z nosu či uší.

•  Krevní podlitiny okolo očí a za uchem.
 
Porucha vědomí (vědomí může být zpočátku normální, k jeho poruše může dojít až
    s časovým odstupem, vývoj poruchy vědomí hodnoť pomocí
AVPU, viz kap. 4.2).
  Zmatenost, nesrozumitelná řeč, ztráta paměti.
•  Reakce očních zornic (nestejná velikost zornic, zornice nereagují na světlo zúžením).
•  Ztráta napětí končetin, křeče končetin.
•  Bolesti hlavy, nevolnost, zvracení.

Těžký úraz hlavy


 
První pomoc
  Postupuj  podle  principu 
C-ABC!  Zastav  velké  zevní  krvácení,  zajisti  průchodnost
    dýchacích cest (pozor na případné přidružené poranění krční páteře – nezakláněj příliš
    hlavu,  použij  přesunutí  dolní  čelisti),  v  případě  potřeby  prováděj  kardiopulmonální
   resuscitaci.


  Zastav krvácení z ran na hlavě, cizí tělesa ponech v ráně, vyhřezlou mozkovou tkáň
    se nepokoušej zatlačit zpět do lebky.


  Ránu kryj obvazem, ale ne příliš těsně! Nepřikládej tlakový obvaz!


  V případě celkových křečí polož zraněného na  zem, kontroluj jeho dýchací cesty  a
    ochraň ho před dalšími zraněními.


  Zaznamenej čas úrazu, stav vědomí zraněného a případné změny ve vývoji příznaků
   (reakce  na  oslovení  či  na  bolestivý  podnět,  reakce  očních  zornic,  pohyblivost  kon-
   četin), tyto informace jsou důležité pro další ošetření.


•  Ulož zraněného na záda tak, aby hlava byla výše než zbytek těla (opatření proti nárůstu
    nitrolebního tlaku).


  Zajisti  co  nejrychlejší  transport  k  odborné  zdravotnické  pomoci,  jde  o  čas!  Během
    transportu neustále kontroluj základní životní funkce!

Diskusní téma: Poranění hlavy, obličeje, očí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek