Poranění očí

Přibližně 10 % zraněných má i oční poranění (15 % z nich má oboustranné poranění).
Zachování zraku má vysokou prioritu, stejně jako zachování života a končetin. Oční poranění
vyžadují odborné zdravotnické ošetření, do jeho poskytnutí ale můžeš správným poskytnutím
první pomoci zraněné oko ochránit před dalším poškozením.

 
 Příznaky
  Mechanizmus úrazu (tupý náraz do oka, odštěpek při práci s kladivem, střepina, laserový
    paprsek, chemická látka).
  Viditelné cizí těleso v oku.
  Oko je při pohmatu přes víčko měkké (většinou znamená protržení oka).
  Bolest v oku.
  Porucha vidění (slepota, dvojité vidění, neostré vidění – zraněný nepřečte text, nespo-
    čítá prsty, nevidí pohyb, nevnímá světlo).


 První pomoc
•  Při poranění chemickou látkou vypláchni oko čistou vodou (směrem z vnitřního koutku
    k zevnímu, abys nezanesl chemickou látku i do druhého oka), viditelné částice odstraň
    pomocí čistého materiálu (obvaz, kapesník).


  Cizí těleso vyčnívající z oční koule sám nevytahuj!


  Přilož na oko kapesní obvaz, při velkém poranění oka (protržení oka cizím tělesem)
    obvaž obě oči (předejdeš tak souhybu poraněného oka s okem zdravým a tím dalšímu
    poranění oka).


  Zajisti rychlý odsun k odbornému zdravotnickému ošetření.

Diskusní téma: Poranění očí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek