Poranění hrudníku

I  když  jsou  poranění  hrudníku  v  poli  díky  užívání  neprůstřelných  vest  méně  častá  než
dříve  (cca  10  %  všech  válečných  poranění),  stále  platí,  že  jde  o 
poranění  vážná  a  často
smrtelná (až v 25 %)
. V této kapitole se dozvíš obecná opatření u poranění hrudníku, poté
budou  popsána  jednotlivá  život  ohrožující  poranění,  u  kterých  můžeš  po  jejich  rozpoznání
jednoduchým úkonem zachránit zraněnému život.

 

Příznaky

•  Úrazový děj (tlaková vlna po výbuchu, autonehoda, náraz či střela do oblasti hrudníku).
•  Hematom,  otisk  záchranného  pásu  po  autonehodě,  krvácející  rána,  abnormální  po-
    hyby hrudní stěny.
  Známky dechové nedostatečnosti (pocit nedostatku dechu, namodralé zbarvení kůže,
   zrychlené dýchání).
  Známky šoku.  


 

Rozdělení

  Pronikající  poranění  hrudníku. Příčinou  jsou  bodné  či  střelné  rány,  střepinová
    poranění. Dochází k porušení nástěnné pohrudnice, např.
otevřený pneumotorax.


  Tupá poranění hrudníku. Příčinou je náraz při autonehodě, pád z výšky, tlaková vlna
    po výbuchu. Není poraněna nástěnná pohrudnice, přesto mohou být ohroženy plicní
    funkce  zhmožděním  plicní  tkáně  či  bolestí  způsobenou  zlomeninami  žeber.  Např.
    zlomeniny žeber, vlající hrudní stěna,
 masivní hemotorax , tenzní pneumotorax.


 

První pomoc u poranění hrudníku (obecně)

  Prioritou je vždy kontrola základních životních funkcí podle principu C-ABC! Buď
    připraven nejdříve zastavit zevní krvácení a zprůchodnit dýchací cesty, než se budeš
    věnovat dýchání.
•  Rozřízni  a  odstraň  uniformu  a  vyšetři  hrudník  podle  zásady  4  P  (pohled,  pohmat,
    poklep, poslech). Vyšetři přítomná zranění. Pokud oblečení pevně lne k ráně, neod-
    straňuj ho, můžeš zranění zhoršit! Pokud z rány vyčnívá cizí těleso, neodstraňuj ho
   (přilož okolo něj obvaz a co nejčistší improvizovaný obvazový materiál).

  Pokud  je  na  hrudníku  přítomno  vstupní  a  výstupní  poranění  (např.  po  průstřelu
    hrudníku), ošetři nejprve tu ránu, která vypadá vážněji (je větší, silněji krvácí).
  Po  ošetření  zranění  ulož  zraněného  do  stabilizované  polohy  na  boku,  zraněnou
    stranou k zemi. Pokud je zraněný při vědomí, je možná též poloha v polosedě, která
    mu usnadní dýchání.

Diskusní téma: Poranění hrudníku

zlomena zebra ke konci tehotenstvi

Balkova Hana | 05.11.2013

Moje neter je v 37.tydnu tehotenstvi a nyni ji praskly de zebra, na kazde strane jedno.Co by to mohlo znamenat.?Dekuji za odpoved,

Přidat nový příspěvek