Otevřený pneumotorax

Pneumotorax  je  nahromadění  vzduchu  v  pohrudniční  dutině  (mezi  nástěnnou  a  plicní
pohrudnicí) s následným zkolabováním plíce.

 

Příznaky

   Otevřená krvácející rána hrudní stěny.
  Slyšitelné „nasávací“ zvuky při dýchacích pohybech (pokud je otvor v hrudní stěně
    větší  než  jsou  2/3  z  průměru  průdušnice,  vzduch  proniká  tímto  otvorem,  cestou
    menšího odporu).
•  Namáhavé dýchání.
  Postižená strana hrudníku se při nádechu nezvedá.
  Oslabené až neslyšné dýchání (poslech), bubínkový poklep.  


  

První pomoc  

  Otevři kapesní obvaz (opatrně, ať neponičíš obal, nedotýkej se vnitřní plochy obalu).  
•  Po  výdechu  zraněného  přilož  obal  obvazu  vnitřní  sterilní  plochou  na  ránu  (impro-
    vizovaně lze použít jakýkoli čistý neprodyšný materiál – celofán, fólie apod.), krytí
    by mělo přesahovat okraje rány alespoň o 5 cm ve všech směrech.  
  Pokud  máš  náplast,  přelep  neprodyšně  3  strany  krytí,  čtvrtou  stranu  nech  volnou
    (umožní únik vzduchu z hrudní dutiny při výdechu, tzv. poloprodyšný obvaz). Pokud
    není náplast k dispozici, připevni krytí k hrudníku pomocí obvazu tak, aby 1 strana
    krytí byla volná.
  Připevni krytí k hrudníku otáčkami obvazu, obvaz utáhni ve fázi po výdechu, ujisti se
    ale, že obvaz příliš neomezuje dýchací pohyby zraněného.
  Pokud  rána  krvácí,  tlač  na  krytí  či  obvaz  v  místě  rány  rukou  alespoň  5–10  minut
    k zástavě krvácení.
•  Pokud máš k dispozici Ashermanovu chlopeň, použij ji – je určena k ošetření právě
    tohoto typu zranění. Osuš okolí rány a přilep chlopeň nad střed rány (vhodné u ran
    s malým průměrem, např. průstřel). Pokud je rána příliš velká, přilož chlopeň na její
    okraj,  zbytek  rány  kryj  kapesním  obvazem  podle  výše  uvedeného  postupu.  Novou
    pomůckou  je  Bolinova  chlopeň,  u  které  je  menší  riziko  ucpání  krevní  sraženinou.
    Ucpání  chlopně  může  vést  k  přeměně  otevřeného  pneumotoraxu  na  mnohem
    nebezpečnější tenzní pneumotorax!

                      Aschermanova chlopeń                                                         Bolinova  chlopeň                                                     


  Jiným  postupem  je  (při  dostatečných  zkušenostech)  ošetření  otevřeného  poranění
    hrudníku neprodyšným obvazem a provedení hrudní punkce (viz dále), tím je vyloučen
    vznik přetlaku v hrudníku.

Diskusní téma: Otevřený pneumotorax

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek