Tenzní pneumotorax

 Tenzní (přetlakový) pneumotorax je stav, kdy s každým nádechem dochází k hromadění
 vzduchu  v  pohrudniční  dutině,  a  tím  vzniká  přetlak.  Vzduch  nemůže  z  hrudníku  unikat, postupně utlačuje srdce, průdušnici a druhou plíci k neporaněné straně, během několika minut může způsobit smrt! 

 

Příznaky

  Otevřená rána v hrudní stěně může a nemusí být přítomna.
  Obtížné dýchání, namodralá barva kůže, neklid, úzkost, strach ze smrti.
  Vyklenutá hrudní stěna na poraněné straně, bubínkový poklep.
•  V jugulární jamce mezi klíčními kostmi můžeš pohmatem zjistit přesunutí průdušnice
    ze středu na druhou stranu, než je poranění (velmi pozdní příznak!).

  Zvýrazněné naplněné krční žíly.
  Vyklenutí prostorů nad a pod klíční kostí.
•  Podkožní emfyzém v oblasti krku (pohmatový vjem „třaskání“, způsobený nahroma-
    děním vzduchu v podkoží).
  Příznaky šoku.
 

První pomoc

•  Pokud je na hrudníku otevřená rána, zkus ji rozšířit pomocí prstů (je možné, že okraje
    rány  fungují  jako  jednocestný  ventil,  takto  převedeš  tenzní  pneumotorax  na  méně
    nebezpečný otevřený pneumotorax).


  Pokud  na  hrudníku  není  otevřená  rána  (vzduch  tedy  vniká  do  hrudníku  poraněnou
    částí  průdušek  nebo  plic),  je  jedinou  možností  provést  tzv.  dekompresní  punkci
    hrudníku (nutno provést i při pouhém podezření na tenzní pneumotorax). Pamatuj –
    punkce hrudníku je život zachraňující léčebný výkon, jehož provedení je jednoduché,
    jeho neprovedení má ale za následek smrt zraněného. Proto máš-li i pouhé podezření
    na  přítomnost  tenzního  pneumotoraxu,  punkci  proveď!  Případné  poškození  zdravé
   plíce punkcí je minimální ve srovnání s důsledky neléčeného tenzního pneumotoraxu.


  Postup  hrudní  punkce  –  vezmi  silnou  nitrožilní  kanylu  (12  či  14G),  zaveď  ji  do
    hrudníku  v  místě  průsečíku  druhého  mezižeberního  prostoru  a  kolmice  spuštěné  ze
    středu klíční kosti nad horním okrajem třetího žebra. Měl bys slyšet vzduch unikající
    pod tlakem z hrudníku. Před provedením punkce lze na jehlu navléknou ustřižený prst
    z  rukavice  (improvizovaná  Heimlichova  chlopeň),  který  plní  funkci  jednocestného
    ventilu (při nádechu se vzduch nedostane kanylou do hrudníku).


•  Pokud  nemáš  k  dispozici  nitrožilní  kanylu,  zbývá  jediná  možnost  –  provést  punkci
    hrudníku ve výše popsaném místě jiným improvizovaným ostrým předmětem (např.
    nůž), a převést tak tenzní pneumotorax na otevřený. Pokud neuděláš nic, postižený
    pravděpodobně do několika minut zemře!


•  Léčbou tenzního pneumotoraxu je punkce hrudníku, součástí zajištění zraněného na
    transport je ale jiné léčebné opatření – hrudní drenáž. Tento výkon je vyhrazen pro zku-
    šené zdravotníky s patřičnými zkušenostmi a vybavením, zde je uveden pro úplnost
   (laik mimo dosah operačního sálu tento výkon nikdy provádět nebude).


  Podstatou je zavedení silného drénu do hrudní dutiny v oblasti vymezené přední až
    střední axilární čárou (za zadním okrajem velkého prsního svalu) a 4.–5. mezižeber-
    ním  prostorem  (odhadneš  tak,  že  vložíš  svou  dlaň  do  podpaží  zraněného,  správná
    vzdálenost místa drenáže od vrcholu podpažní jamky je šířka dlaně).


•  Pozor – před provedením hrudní drenáže musí být zajištěn vstup do žilního řečiště!
    V  případě  současně  přítomného  hemotoraxu  by  vypuštění  velkého  množství  krve
    z hrudníku (kde krev fungovala jako zátka) mohlo vést k dalšímu krvácení, zkolabo-
    vání žilního řečiště a nemožnosti zajistit žilní vstup.

  Druhý  konec  drénu  musí  být  před  zavedením  do  hrudníku  napojen  na  podtlakovou
    láhev či ponořen pod hladinu tekutiny pod úrovní srdce zraněného.

Diskusní téma: Tenzní pneumotorax

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek