Zlomeniny žeber


 Příznaky
  Hematom a pohmoždění stěny hrudní.
  Bolestivost omezující dýchací pohyby zraněného.
  Nestabilita části hrudní stěny (pohmat), tření úlomků žeber.
  Paradoxní  dýchání  –  vylomení  segmentu  hrudní  stěny  (zlomenina  více  sousedních
    žeber na nejméně dvou  místech, tzv. „vlající hrudník“) způsobí vyklenutí poraněné
    části  hrudníku  při  výdechu  a  vpadávání  při  nádechu  (opačně  než  při  normálním
    dýchání). Poranění způsobí také  zhmoždění plíce a dýchání je nedostatečné.
 
První pomoc
•  Stáhni  hrudník  zraněného  pomocí  kapesního  obvazu  (tzv.  cingulum)  tak,  aby  byly
    možné dýchací pohyby (zmírníš tím bolest). Toto opatření se používá pouze dočasně,
   dlouhodobě by omezení rozepínání plic mohlo vést ke vzniku zánětu plic.
  Zmírni bolest podáním analgetik.  
•  Ulož zraněného do polohy na boku, postiženou stranou dolů.
  V případě paradoxního pohybu vylomeného segmentu hrudní stěny přilož na posti-
    ženou oblast měkký materiál (vata, gáza) a připevni pevným obvazem.
  Pokud lze, zabezpeč u vlajícího hrudníku provedení 
intubace , hrudní drenáže a zahá-
    jení
umělé plicní ventilace.

Diskusní téma: Zlomeniny žeber

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek