Traumatická amputace

Je  to  úplná ztráta  části  končetiny  nebo  takové  poranění,  kdy  je  část  končetiny  spojena
s  ostatním  tělem  pouze zbytkem  měkkých  tkání  a  kůže.  Hrozí  masivní krvácení  z  končeti-
nových tepen!  


 První pomoc

•  Nalož co nejrychleji turniket C.A.T. nad úrovní rány tak, aby došlo k zástavě krvácení


  Turniket  nalož  i  v  případě,  že  pahýl  nekrvácí!  Tepna  může  být  zpočátku  reflexně
    stažena  a  později  se  může  rozkrvácet,  počáteční  krevní  sraženina  se  může  porušit
    manipulací s končetinou.

 
  Na pahýl končetiny přilož tlakový obvaz, pahýl kryj obvazem.


•  Poraněnou končetinu imobilizuj, zvedni ji nad úroveň srdce.


  Zajisti dostatečnou analgezii (autoinjektor Morphine).


  Pokud můžeš, zajisti žilní vstup a podej náhradní roztoky.


  Pokud lze, transportuj amputovanou část těla spolu se zraněným (tak, aby ji zraněný
    neviděl).

                                                                            Amputace

Diskusní téma: Traumatická amputace

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek