Zlomeniny dlouhých kostí

 Zlomenina  je  porušení  celistvosti  kosti.  Měkké  tkáně  obklopující  kost  jsou  buď
neporušené  (uzavřená  zlomenina),  nebo  jimi  proniká  kostní  úlomek  (otevřená  zlomenina).
Postižený je ohrožen velkou krevní ztrátou z kostní dřeně a z cév probíhajících podél kosti.
U  otevřené  zlomeniny  hrozí  infekční  komplikace,  u  zlomenin  v  blízkosti  kloubu  je  riziko
poranění důležitých cév a nervů s následným ohrožením funkce a životnosti končetiny. Pokud
si nejsi jistý, zda jde o zlomeninu, poskytni péči jako v případě jasné zlomeniny.

 

 Příznaky
•  Nepřirozené postavení končetiny.
  Otok.
  Hematom.
  Bolest.
•  Nepřirozená pohyblivost.
  Neschopnost pohybu.
•  Vyčnívající kost z rány.

První pomoc
  Kontroluj  základní  životní  funkce  (zejména  krevní  oběh,  hrozí  vznik  šoku),  jejich
    udržení má prioritu!


  U  otevřené  zlomeniny  (rána  v  oblasti  zlomeniny,  kost  vyčnívající  z  rány)  zastav
    případné  silné  krvácení 
(C.A.T.)  a  přilož  na  ránu  sterilní  krytí  (obvaz  nesmí  být
    utažen příliš pevně!). Nikdy nezatlačuj vyčnívající kost zpět do rány!  


  V  případě  deformity  končetiny  buď  opatrný,  nepokoušej  se  napravovat  postavení
    končetiny do přirozené polohy silou přes odpor, mohl bys ještě více poškodit cévy a
    nervy probíhající v blízkosti zlomeniny!  


  Znehybni  zlomeninu.  Před  zahájením  imobilizace  končetiny  shromáždi  dostupný
    materiál  –  improvizované  dlahy  (např.  prkénka,  hole,  větve  stromů)  či  komerčně
    vyráběné dlahy (např. SAM splint, což je univerzální modelovatelná dlaha z pěnového
    materiálu zpevněného tenkou kovovou fólií), měkký materiál na vypodložení (vata,
    součásti uniformy, listí, tráva).


•  Odstraň případné šperky či hodinky (předpokládej vznik otoku končetiny).


•  Zkontroluj přítomnost tepu na periférii končetiny před ošetřením i po znehybnění.


•  Přilož z každé boční strany končetiny jednu dlahu, musí přesahovat přes dva klouby
    nad a pod úrovní zlomeniny). Dlahy musí být měkce vypodloženy, hlavně nad místy,
    kde  je  kost  těsně  pod  kůží  (kotníky,  kolena,  lokty,  zápěstí),  vypodlož  i  podpaží  a
    oblast rozkroku (možnost traumatizace koncem dlahy).  


•  Připevni dlahy ke končetině nejlépe na 4 místech (2 nad a 2 pod úrovní zlomeniny,
     ne přímo nad zlomeninou!)
, použij k tomu šátky, pruhy natrhané z uniformy, opasky
     či řemeny ze zbraní. Nepoužívej úzké materiály (drát, šňůra), může dojít k poškození
     měkkých  tkání  a  ohrožení  prokrvení  končetiny.  Dlaha  nesmí  být  přiložena  příliš
     těsně, ani příliš volně.


•  Pokud jsou dispozici, použij tvarovatelné dlahy SAM splint.


  Nejsou-li k dispozici dlahy, připevni obvazem horní končetinu k trupu, dolní konče-
    tiny k sobě (zdravá končetina má funkci anatomické dlahy).


  V případě poranění horní končetiny ji zavěs na krk do trojcípého šátku (ruka má být
    trochu výše než loket, prsty jsou nezakryté – důležité ke kontrole prokrvení končetiny).


  V případě potřeby zajisti dostatečnou analgezii (již znehybnění končetiny samo o sobě
    způsobí zmírnění bolesti).

Diskusní téma: Zlomeniny dlouhých kostí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek