Poranění páteře

Poranění  páteře  jsou  závažná  tím,  že  při  nich  může  dojít  k  poranění  míchy  (provazec
nervové  tkáně  probíhající  uvnitř  páteřních  obratlů)  s  následným  nevratným  poškozením
hybnosti zraněného. Nejzávažnější je poranění krční páteře, kde hrozí riziko ochrnutí všech
čtyř  končetin  nebo  zástava  dechu!  Hlavní  zásadou  při  poskytování  první  pomoci  je  šetrná
manipulace  se  zraněným  a  znehybnění  poraněné  páteře.  Tím  zabráníš  možnému  poranění
míchy do doby, než odborné vyšetření vyloučí poranění páteře.


 Příznaky
  Mechanizmus úrazu (pád z výšky, autonehoda, výbuch, zavalení v zákopu, bodné či
    střelné poranění v oblasti zad a krku).
  Nepřirozené zakřivení v průběhu páteře.
  Bolest v oblasti páteře.
  Porucha hybnosti končetin pod úrovní poranění.
•  Ztráta či změna citlivosti části těla pod úrovní poranění (zraněný nereaguje na bolestivý
    podnět, i když je při vědomí).
 
První pomoc
  Vždy mysli na možné poranění páteře, nikdy ho nemůžeš spolehlivě vyloučit! Pokud
    máš  i  pouhé  podezření  na  poranění  páteře,  zacházej  se  zraněným  tak,  jako  by  toto
    poranění opravdu měl.


•  Dodržuj princip ošetření C-ABC, přizpůsob techniky první pomoci možnému poranění
    páteře.


  Se zraněným hýbej jen v nutném případě, pokud lze, zanech ho v poloze, ve které jsi
   ho našel.
Vyčkej příjezdu odborné zdravotnické pomoci, průběžně kontroluj základní
   životní funkce.


  Pokud  musíš  se  zraněným  manipulovat  (z  důvodu  transportu  zraněného  či  nutnosti
    resuscitace základních životních funkcí), snaž se po celou dobu
znehybnit celou páteř
    v  neutrální  poloze
  (je  to  obtížné  při  malém  počtu  zachránců  či  z  důvodu  taktické
    situace – vyprošťování z hořícího vozidla či pod palbou). V případě nutnosti má ale
    před ochranou páteře přednost zajištění základních životních funkcí!


  Šetrně  ulož  zraněného  do  polohy  vleže  na  zádech.  Pokud  je  v  bezvědomí  a  dýchá,
    udržuj  průchodnost  dýchacích  cest  (nejlépe  manévrem  předsunutí  či  vytažení  dolní
   čelisti),
pokud je v bezvědomí a nedýchá, resuscituj. Poloha na boku není vhodná!


  Zkušení  zachránci  používají  k  otáčení  zraněného  tzv.  log-roll  manévr  (zraněný  je
    otočen  „jako  kláda“).  Vedoucí  zachránce  znehybňuje  krční  páteř  a  dává  pokyny,
    ostatní 3 zachránci klečí po straně zraněného. Na pokyn vedoucího přetočí zraněného
    k  sobě  plynulým  tahem  za  vzdálenější  rameno,  bok,  pánev  a  vzdálenější  dolní

    končetinu. Pohyb musí být synchronizovaný, aby  byla stále zachována  podélná osa
    páteře a aby nedošlo k rotačním pohybům mezi jednotlivými obratli. Pak lze vyšetřit
    oblast zad zraněného či  podsunout pod něj podložku nebo nosítka. Poté je zraněný
    opatrně uložen zpět do polohy na zádech.


  Ulož zraněného na jakoukoli pevnou podložku (široké prkno či dveře). Podložka má
    být delší než tělo zraněného a pokud možno měkce vypodložená (hrozí vznik prole-
   ženin).  Jeden  ze  zachránců  drží  hlavu  a  zabraňuje  pohybům  krční  páteře,  na  jeho
   povel ostatní zvednou zraněného a položí ho na připravenou podložku.


  Znehybni krční páteř tak, že po stranách hlavy umístíš jakékoli pevné předměty (ka-
   meny,  sáčky  s  pískem,  boty  zraněného  vyplněné  štěrkem). 
Nesmí  dojít  k  záklonu,
   předklonu, úklonu ani otočení hlavy!


Pokud je k dispozici, použij krční límec vhodné velikosti (vzdálenost mezi vrcholem
   trapézového svalu a úhlem dolní čelisti zraněného).  


  Svaž  zraněnému  ruce  a  nohy  k  sobě,  předejdeš  tak  případnému  svezení  končetiny
    z nosítek (to by mohlo dále poranit páteř).


  Zraněného i s podložkou přemísti na nosítka. Náplastí, obvazem či pruhem látky přes
    čelo zraněného připevni jeho hlavu a končetiny k nosítkům
. Transportuj ho za stálé
    kontroly základních životních funkcí.


  Pamatuj,  že  při  dlouhém  transportu  (více  než  2  hodiny)  hrozí  vznik  proleženin  na
    místech,  kde  tvrdá  podložka  tlačí  na  kostní  výčnělky  těla  (záhlaví,  lopatky,  oblast
    kříže,  paty).  V  místech  pod  úrovní  poranění  míchy  vznikají  proleženiny  mnohem
    rychleji!


  Profesionální zdravotníci používají k přenesení zraněného na nosítka tzv. scoop rám
   (hliníková konstrukce s nastavitelnou délkou, na obou koncích se rozpojí, obě polo-
   viny  se  podsunou  ze  stran  pod  zraněného  a  pak  opět  spojí).  Na  nosítkách  je  pod
   zraněným vakuová matrace, která dokonale znehybní páteř v celém jejím průběhu.

Diskusní téma: Poranění páteře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek