Tlakový obvaz

Tlakový neboli kompresní obvaz slouží k zastavení silnějších krvácení  pokud nestačí prostý krycí obvaz. Skládá se ze sterilní krycí vrstvy, na kterou je přiložena silná vrstva savého materiálu stlačující cévu v ráně (složený ručník, část oděvu, nerozvinuté obinadlo apod.) a která je přitlačována k ráně a připevněna obinadlem.

 

  Pokud výše uvedená opatření selhala, přilož v místě rány tlakový obvaz a připevni ho
     těsnými otáčkami obvazu (nebo jiného improvizovaného materiálu), uzel udělej nad
     místem rány.


•  Pokud  je  k  dispozici,  použij  izraelský  obvaz  (emergency  bandage).  Sponu  obvazu
    umísti přímo nad ránu, po první otáčce zachyť obvaz ve sponě, utáhni a otáčej na dru-
    hou stranu s křížením obvazu nad sponou (podrobněji v kapitole obvazová technika).


  Zkontroluj, zda není přílišným utažením obvazu omezeno prokrvení končetiny (uvolni
   obvaz, pokud začne být končetina chladná, promodralá a necitlivá).

Diskusní téma: Tlakový obvaz

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek