Sekundární vyšetření

Vyšetření celého těla pacienta, včetně zad od hlavy až k nohám. Podle okolností
lze realizovat na místě zásahu nebo v sanitním voze. Přemísťuje se jen v nevy-
hnutelných případech (např. nepříznivé vlivy počasí) do bezpečného prostředí
ambulance. Nutné je zabezpečení soukromí při vyšetřování.

Hlava:
•  hematomy, zevní krvácení;
•  krev, likvor v uších, nose a ústech;
•  zornice (velikost, symetričnost, reakce na osvit);
•  kůže obličeje (bledá, cyanotická, opocená atd.);
•  palpace skeletu lebky a obličeje (deformity, krepitace, fraktury, bolestivost).

Přezkoumejte!
Airway (dýchací cesty), Breathing (dýchání):
•  průchodnost dýchacích cest;
•  dýchání přítomné/nepřítomné;
•  frekvence dýchání, hloubka dechů;
•  kvalita dýchání sufi cientní/insuficientní.

Krk:
•  hrtan a trachea ve střední čáře;
•  náplň krčních žil;
•  opozice šíje (CAVE – jen u neúrazového stavu);
•  známky traumatu krku/krční páteře.

Hrudník:
•  pohled (známky traumatu, symetrický/paradoxní pohyb hrudníku);
•  palpace (bolest, deformity, nestabilita, krepitace);
•  poslech (oboustranně stejně slyšitelné dechové fenomény, srdeční ozvy a še-
lesty);
•  poklep (temný/hypersonorní).

Břicho:
•  pohled (známky traumatu, hematomy);
•  palpace čtyř kvadrantů (nezačínáme palpaci v bolestivém místě);
•  poklep (známky ascitu);
•  poslech (přítomnost peristaltiky);
•  per rectum (náplň ampuly, krev, bolestivost).

Pánev:
•  pohled (známky traumatu, hematomy, krepitace);
•  komprese os illiacum a os pubis (bolestivost, nestabilita pánevního kruhu);
•  únik moče, stolice, krve.

Dolní končetiny:
•  pohled a palpace (deformity, otoky, nefyziologické úhly, zkrácení končetiny,
barva kůže);
•  bolestivost;
•  otevřené zlomeniny;
•  kontrola pulzu a. femoralis (v třísle), a. tibialis posterior (za vnitřním kot-
níkem);

Horní končetiny:
•  pohled a palpace (deformity, otoky, nefyziologické úhly, zkrácení končetiny,
barva kůže);
•  bolestivost;
•  kontrola pulzu na a. radialis (dlaňová část zápěstí na straně palce);
•  neurologické vyšetření:
•  citlivost (oboustranná a symetrická),
•  pohyblivost (končetiny a prstů),
• 
kapilární návrat.

 

Záda:
•  pohled (známky traumatu);
•  palpace (kostí a měkkých tkání, tapottement).


•  neurologické vyšetření:
•  citlivost (oboustranná a symetrická),
•  pohyblivost (končetiny a prstů),
•  kapilární návrat.