Poranění končetin

Poranění končetin jsou v polních podmínkách častá a většinou velmi závažná, s přímou
hrozbou  ztráty  poraněné  končetiny  nebo  smrti  zraněného.  Každý  voják  by  proto  měl  být
schopen  tato  poranění  rozeznat  a  alespoň  provizorně  ošetřit.  Pro  posouzení  dalšího  vývoje
poranění je vhodné daný nález zaznamenat. Vždy je nutné provést srovnání s druhostrannou
končetinou!  


 Známky poranění končetiny
  Otok.
•  Nepřirozené postavení končetiny.
  Nepřirozená pohyblivost končetiny, třaskání kosti při pohmatu.
  Otevřená rána.
  Krvácení.
  Porucha prokrvení (teplota a barva kůže, kapilární návrat po zmáčknutí nehtového
    lůžka), není hmatný pulz na tepnách.
•  Bolestivost, porucha hybnosti končetiny a změna citlivosti na dotek.

Poranění nášlapnou minou

 

Rozdělení končetinových poranění

•  Život ohrožující poranění
  
  Amputace kompletní/nekompletní, zlomeniny dlouhých kostí (pažní, stehenní, bérec),
    zlomeniny pánve.
Tato zranění jsou spojena s velkou ztrátou krve s následným šokem
    a možnou smrtí.
U každého takového poranění je nutné kontrolovat základní životní
    funkce s prioritou krevního oběhu!


  Končetinu ohrožující poranění
    Otevřené zlomeniny, zlomeniny v oblasti velkých kloubů (ramenní, loketní, kolenní)
    nebo vymknutí těchto kloubů. Dochází k ohrožení končetiny poškozením důležitých
    cév a nervů. K záchraně končetiny je nutná co nejčasnější a kvalitně poskytnutá první
    pomoc a následný transport k lékařskému ošetření!

Diskusní téma: Poranění končetin

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek