Úžeh

Příčiny
•  Déletrvající přímé působení slunečního záření na nekrytý tělesný povrch, zejména
    na hlavu.


 Příznaky
  Údaj o pobytu na slunci.
  Zarudlá horká pokožka.
  Bolest hlavy, horečka, zimnice, slabost, pocit na zvracení a zvracení
    (důsledek překrvení mozkových plen, přehřátí mozkové tkáně).
  Zrychlená činnost srdeční (tachykardie).
  Podrážděnost až zmatenost.
  Těžká forma může způsobit otok mozku.
  Není-li ihned zahájena léčba, hrozí poškození mozku a smrt!
 
První pomoc (obecně u všech celkových poškození teplem)
•  Technická první pomoc – zamez dalšímu působení vysoké teploty. Odnes postiženého
do stínu, do chladné, dobře větratelné místnosti, uvolni tísnící oděv.


•  Zdravotnická první pomoc – sniž tělesnou teplotu postiženého. Přikládej studené obkla-
dy a podávej studené nápoje (pokud to zdravotní stav dovoluje). Zabraň ale druhotné-
mu podchlazení pacienta, jeho termoregulace je narušena!


•  Zvedni postiženému dolní končetiny.


•  Nikdy  nepoužívej  chladnou  koupel  (může  vyvolat  třes  se  zvýšením  metabolismu  a
spotřeby kyslíku). Pamatuj, že se přehřátí může spontánně opakovat cca do 4 hodin
po prvotním snížení tělesné teploty.


•  Vždy kontroluj základní životní funkce.

Diskusní téma: Úžeh

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek